Tiểu Tuyết

Thụy tuyết triệu phong niên, sương trọng kiến tình thiên (Tuyết rơi đúng lúc là dấu hiệu của một năm được mùa, sau sương mù trời lại xanh). Tuyết rơi sau tiết tiểu tuyết là tuyết rơi đúng lúc, vì thế gọi là thụy tuyết. Thụy tuyết có lợi cho mùa màng bội thu, cũng có ích cho sức khỏe của con người. Lượng nước trong tuyết chỉ bằng 1/4 lượng nước trong nước thông thường, thường xuyên uống sẽ có lợi cho sức khỏe.

Leave a Comment