Còn gì thú vị hơn một tình yêu êm đềm?

Mãi kiếm tìm những đam mê tột đỉnh có thể khiến bạn đánh mất tình ...

"Chỉ khi nào quý vị suy tư, chiêm nghiệmnhận thức xác đáng điều gì là chân chính, lợi ích cho mình và người khác thì quý vị hẵng đem lòng tin tưởng và làm theo. Đó là tiêu chuẩn của đức tin chân chính"

Đức Phật nói: Chớ Vội Tin