20 nghịch lý cuộc sống

Nhiều điều quan trọng trong cuộc sống lại có vẻ ngoài khá nghịch lý. Những ...

"Chỉ khi nào quý vị suy tư, chiêm nghiệmnhận thức xác đáng điều gì là chân chính, lợi ích cho mình và người khác thì quý vị hẵng đem lòng tin tưởng và làm theo. Đó là tiêu chuẩn của đức tin chân chính"

Đức Phật nói: Chớ Vội Tin

Nghịch lý của nhàn hạ

Chúng ta làm việc kém hiệu quả, tìm những việc khác nhẹ nhàng hay ít nhàm chán hơn, hoặc không làm gì. Nói cách khác, khi mong muốn nuông chiều bản thân chiến thắng động lực làm những điều phải làm hoặc nên làm, việc trở nên biếng nhác là khó có thể tránh khỏi.

KEEP READING