8 Nguyên Nhân Của Sự Trì Hoãn: Tại Sao Người Ta Lại Trì Hoãn?

Bạn có ghét điều này không khi bạn có việc gì đó phải làm nhưng ...

"Chỉ khi nào quý vị suy tư, chiêm nghiệmnhận thức xác đáng điều gì là chân chính, lợi ích cho mình và người khác thì quý vị hẵng đem lòng tin tưởng và làm theo. Đó là tiêu chuẩn của đức tin chân chính"

Đức Phật nói: Chớ Vội Tin