Tiểu Mãn

Vào tiết tiểu mãn mọi vật từ ít trở thành tràn đầy. Lúc này cỏ cây bắt đầu sum xuê, cái nóng mùa hạ làm ngũ cốc lên đồng trổ bông, hạt bắt đầu chắc mẩy nhưng vẫn chưa chín, vì thế mà gọi là tiểu mãn.

phong thủy

Thời điểm diễn ra tiết Tiểu Mãn thường rơi vào tháng 4 âm lịch hàng năm, ứng quẻ Dịch và thuộc quẻ Thuần Càn. Đây là biểu tượng cho sức mạnh về sự phát triển lớn mạnh và thịnh vượng.

Tiết khí Tiểu Mãn có Hỏa khí vượng khí Thuần Càn thường gây ra tình trạng căng thẳng, dễ nảy sinh ra những mâu thuẫn đáng tiếc.

Người mệnh Hỏa và mệnh Thổ sẽ gặp nhiều thuận lợi và suôn sẻ trong tiết khí này. Ngược lại, những người có mệnh kỵ Hỏa thì cuộc sống và công việc sẽ gặp nhiều xáo trộn và khó khăn.

Leave a Comment