Tiểu Thử

tiểu thử đến lập thu có 31 ngày, nên dân gian gọi là tiết “phục hạ”, tiết phục hạ phân thành sơ phục, nhị phục, tam phục. Có câu: “nhiệt tại tam phục”, đây là lúc khí dương cực vượng, nhiệt độ cao nhất trong năm. Dựa theo nguyên tắc dưỡng sinh “xuân hạ dưỡng dương” của Trung y, một số bệnh mãn tính thường phát bệnh vào lúc dương hư âm hàn của mùa đông, phần nhiều có thể thông qua việc điều dưỡng ở tiết phục hạ khiến cho bệnh chuyển biến tốt, thậm chí là khỏi hẳn. Đây chính là phương pháp mà Trung y gọi là “bệnh mùa đông, trị mùa hè”.

Leave a Comment