Cảm hứng & viết

xem như tự”duyên” mang hy vọng, mới cuộc đời mở ra.

Ta không ngừng phấn đấu, không phải để thay đổi thế giới hay để thế giới không thay đổi ta mà để thế giới sống cùng chúng ta.

Viết để mang nghệ thuật của người viết, là tư tưởng cùng bảo vệ suy nghĩ và chính kiến cá nhân.

Việc thú vị làm lấy thú vị, việc ý nghĩa làm càng thú vị

duyen.co xin được nhận tất cả ý kiến đóng góp tại nơi này.

Chân thành cảm ơn.

Leave a Comment