Làm thế nào để tạo ra những thói quen mới mà không tốn quá nhiều công sức

Có bao giờ bạn gặp phải những vấn đề trong khi đang phát triển một ...

"Chỉ khi nào quý vị suy tư, chiêm nghiệmnhận thức xác đáng điều gì là chân chính, lợi ích cho mình và người khác thì quý vị hẵng đem lòng tin tưởng và làm theo. Đó là tiêu chuẩn của đức tin chân chính"

Đức Phật nói: Chớ Vội Tin