Nhà tâm lý khám phá bí mật để không bao giờ cảm thấy thất vọng nữa

Chúng ta đều cảm thấy thất vọng. Cái gã chạy xe trước mặt bạn là ...

"Chỉ khi nào quý vị suy tư, chiêm nghiệmnhận thức xác đáng điều gì là chân chính, lợi ích cho mình và người khác thì quý vị hẵng đem lòng tin tưởng và làm theo. Đó là tiêu chuẩn của đức tin chân chính"

Đức Phật nói: Chớ Vội Tin