Đại Tuyết

Mỗi năm bắt đầu vào khoảng ngày 7 tháng 12 (dương lịch), khi Mặt Trời di chuyển đến đường hoàng kinh 255° là tiết đại tuyết. Sách *Nguyệt lệnh thất thập nhị hậu tập giải* viết: “Tiết đại tuyết là tiết tháng 11, đại là cường thịnh, lúc này tuyết đã nhiều”. Từ lúc này thời tiết sẽ ngày một lạnh thêm, nhiệt độ giảm rõ rệt. Tuyết rơi sẽ từ ít đến nhiều, so với tiết tiểu tuyết thì số ngày tuyết rơi và lượng tuyết sẽ nhiều hơn nhiều, tuyết dần dần phủ đầy mặt đất.

Tuyết phủ kín mặt đất, trong việc canh tác có tác dụng giữ ấm mặt đất và giảm hạn hán. “Thụy tuyết triệu phong niên” (tuyết nhiều thì được mùa) là nói về đạo lý này.

Leave a Comment