Bản quyền

duyen.co được tạo ra nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trữ, tra cứu, tìm hiểu thông tin, kiến thức bằng cách truy cập trực tuyến. Nội dung bài viết đăng tải trên trang web được chọn lọc và tổng hợp từ các bài viết hiểu biết cá nhân(đôi khi quan điểm khác biệt), ý kiến các chuyên gia và sách báo để đem đến cho cộng đồng người Việt nguồn thông tin đa dạng.

Nhận thức và hiểu biết khi trao đổi, đó là một điều tuyệt vời. Site không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các bản tin được đăng lên duyen.co bằng cách đóng góp cho các tổ chức hoặc cho việc sử dụng bất kỳ thông tin nào thông qua hệ thống site.

Nếu bạn là người tạo ra các nội dung hay kiến thức hữu ích mà chúng tôi có tổng hợp, trích dẫn và không muốn được chia sẻ thì vui lòng sử dụng trang chức năng phản hồi bên dưới để yêu cầu gỡ bỏ. Vui lòng gửi các tài liệu đính kèm chứng minh rằng bạn là chủ sỡ hữu nội dung ( bản thảo, địa chỉ website đăng tải nội dung, giấy xác nhận..) và thông tin liên hệ ( email, tên,..).

Vui lòng không gửi đến những khiếu nại không chính xác.

Trân trọng.

Leave a Comment