Nghĩ không thông thử dùng trực giác.

Bản năng, trực giác, linh cảm nhiều tên gọi chỉ khả năng biết ngay thứ gì mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Đáp án của bạn sẵn đó nhưng ta có thể không nhận ra được chính xác lý do và cách thức.

"Chỉ khi nào quý vị suy tư, chiêm nghiệmnhận thức xác đáng điều gì là chân chính, lợi ích cho mình và người khác thì quý vị hẵng đem lòng tin tưởng và làm theo. Đó là tiêu chuẩn của đức tin chân chính"

Đức Phật nói: Chớ Vội Tin