Thi sĩ Đào Uyên Minh

Phong cách nghệ thuật của thi nhân nào đều phản ánh sắc nét thế giới ...

"Chỉ khi nào quý vị suy tư, chiêm nghiệmnhận thức xác đáng điều gì là chân chính, lợi ích cho mình và người khác thì quý vị hẵng đem lòng tin tưởng và làm theo. Đó là tiêu chuẩn của đức tin chân chính"