Lối sống tối giản và những nguyên tắc cho cuộc sống hạnh phúc

Bạn sẽ nghĩ gì khi nói về lối sống tối giản! Một căn phòng trống ...

"Chỉ khi nào quý vị suy tư, chiêm nghiệmnhận thức xác đáng điều gì là chân chính, lợi ích cho mình và người khác thì quý vị hẵng đem lòng tin tưởng và làm theo. Đó là tiêu chuẩn của đức tin chân chính"

Đức Phật nói: Chớ Vội Tin