Việc ta cần làm để tìm thấy hạnh phúc

Tìm kiếm chìa khóa dẫn đến sự hài lòng khi bị đánh quên.

"Chỉ khi nào quý vị suy tư, chiêm nghiệmnhận thức xác đáng điều gì là chân chính, lợi ích cho mình và người khác thì quý vị hẵng đem lòng tin tưởng và làm theo. Đó là tiêu chuẩn của đức tin chân chính"

Đức Phật nói: Chớ Vội Tin