Ngôn giả vô tội, văn giả túc giới

“Ngôn giả vô tội, văn giả túc giới (người nói dù sai cũng vô tội, đáng để người nghe răn mình)” có xuất xứ từ Kinh thi, có nghĩa là người đưa ra ý kiến miễn là có thiện ý thì cho dù có nói sai cũng không có tội; người lắng nghe ý kiến cho dù là không có những khuyết điểm và sai lầm mà người khác đề cập thì cũng đáng để răn mình.

Leave a Comment