Cư an tư nguy

“Cư an tư nguy (lúc sống yên ổn phải nghĩ đến lúc nguy nan)” có xuất xứ từ Tả truyện, có nghĩa là lúc sống trong môi trường yên ổn phải nghĩ đến lúc nguy nan có thể xuất hiện. Đây là một ý thức lâu dài và tích cực về hoạn nạn khốn khó, khuyên răn người ta phải luôn luôn có sự chuẩn bị về tư tưởng đối với những sự kiện xảy ra ngoài ý muốn. “Cư an tư nguy” thể hiện tinh thần tích cực tiến thủ của con người.

Leave a Comment