Sự bất an của bạn bị mua và bán như thế nào

Vào những năm 20 của thế kỷ 20, phụ nữ không hút thuốc. Hoặc vả ...

"Chỉ khi nào quý vị suy tư, chiêm nghiệmnhận thức xác đáng điều gì là chân chính, lợi ích cho mình và người khác thì quý vị hẵng đem lòng tin tưởng và làm theo. Đó là tiêu chuẩn của đức tin chân chính"

Đức Phật nói: Chớ Vội Tin