algonquin provincial park

Nơi nào có mùa thu đẹp?

Sắc thái mùa thu mang đến cảm giác an yên, đẹp xao động, bởi cảnh ...

"Chỉ khi nào quý vị suy tư, chiêm nghiệmnhận thức xác đáng điều gì là chân chính, lợi ích cho mình và người khác thì quý vị hẵng đem lòng tin tưởng và làm theo. Đó là tiêu chuẩn của đức tin chân chính"

Đức Phật nói: Chớ Vội Tin