“tứ đại” trong văn hóa Trung Hoa

Có nhiều những nhóm “tứ đại” này, nổi bật phải kể đến 12 nhóm sau:

1. Tứ đại danh tác

Tứ đại danh tác là chỉ 4 tác phẩm nổi tiếng của Trung Hoa bao gồm:

“Tam Quốc Diễn Nghĩa” của tác giả La Quán Trung;

“Tây Du ký” của tác giả Ngô Thừa Ân;

“Thủy Hử truyện” của tác giả Thi Nại Am,

“Hồng Lâu Mộng” của tác giả Tào Tuyết Cần.

2. Tứ đại tài tử Giang Nam

Tứ đại tài tử Giang Nam là chỉ bốn người được xưng là phong lưu tài tử nhất thời nhà Minh bao gồm:

Đường Bá Hổ là một nhà thơ nổi tiếng đời nhà Minh;

Văn Trưng Minh một họa sĩ nổi tiếng;

Chúc Chi Sơn là nhà thơ, nhà văn nổi tiếng;

Từ Trinh Khanh đỗ tiến sĩ năm Hoằng Trị thứ 18 (1505);

3. Tứ đại tài nữ

Tứ đại tài nữ là chỉ bốn người phụ nữ tài giỏi của Trung Hoa, bao gồm:

Thái Văn Cơ nổi tiếng giỏi đàn, cũng tinh thông thơ ca, văn chương;

Ban Chiêu rất có tài hoa về văn học vào thời Đông Hán;

Trác Văn Quân là người văn hay, đàn giỏi;

Lý Thanh Chiếu là một tác gia vĩ đại trong nữ thi nhân và là một tác gia vĩ đại trong Tống từ.

4. Tứ đại mỹ nhân

Tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa là chỉ 4 người phụ nữ có vẻ đẹp “chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn”, bao gồm:

Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Dương Quý Phi, Điêu Thuyền.

5. Tứ đại bi kịch

Tứ đại bi kịch là chỉ 4 tác phẩm bi kịch bao gồm:

“Đậu nga oan” của tác giả Quan Hánh Khanh;

“Hán cung thu” của tác giả Mã Trí Viễn;

“Ngô Đồng Vũ” của tác giả Bạch Phác;

“Triệu thị cô nhi” của tác giả Kỷ Quân Tường.

6. Tứ đại Phật Giáo danh sơn

Tứ đại Phật Giáo danh sơn là chỉ bốn ngọn núi thiêng của Phật Giáo Trung Hoa, bao gồm:

Ngũ Đài Sơn ở tỉnh Sơn Tây;

Nga Mi Sơn ở tỉnhTứ Xuyên;

Phổ Đà sơn ở tỉnh Chiết Giang;

Cửu Hoa Sơn ở tỉnh An Huy.

7. Tứ đại danh viên

Tứ đại danh viên là chỉ bốn khu vườn đẹp nổi tiếng ở Trung Hoa, bao gồm:

Di Hoà viên ở Bắc Kinh;

Tị Thử Sơn Trang ở Thừa Đức;

Chuyết Chính Viên và Lưu Viên ở Tô Châu.

8. Tứ đại danh lâu

Tứ đại danh lâu là chỉ bốn ngọn tháp ngắm cảnh nổi tiếng của Trung Hoa, bao gồm:

Nhạc Dương lầu ở Nhạ Dương;

Đằng Vương các ở Nam Xương;

Hoàng Hạc lâu ở Vũ Hán;

Bồng Lai các ở Bồng Lai.

9. Tứ đại phát minh

Tứ đại phát minh là chỉ bốn phát minh lớn của người Trung Hoa bao gồm:

La bàn; thuốc súng; nghề làm giấy và nghề in.

10. Tứ đại cố đô

Tứ đại cố đô là chỉ bốn cố đô nổi tiếng ở Trung Hoa, bao gồm:

Tây An; Lạc Dương; Bắc Kinh và Nam Kinh.

11. Tứ đại danh trấn

Tứ đại danh trấn là chỉ bốn thị trấn phồn hoa nổi tiếng ở Trung Hoa, bao gồm:

Phật Sơn trấn ở Quảng Đông;

Cảnh Đức trấn ở Giang Tây;

Hán Khẩu trấn ở Hồ Bắc;

Chu Tiên trấn ở Hà Nam.

12. Tứ đại danh tửu:

Tứ đại danh tửu là chỉ bốn loại rượu nổi tiếng của Trung Hoa, bao gồm:

Rượu Mao Đài; rượu Phần; rượu Lô Châu Lão Diếu; rượu Tây Phượng.

Leave a Comment