Tự cường bất tức

“Tự cường bất tức (tự cường không nghỉ)” có xuất xứ từ Chu dịch, ý chỉ tự mình cố gắng vươn lên, làm cho bản thân mình ngày một lớn mạnh, không bao giờ ngừng nghỉ. Người xưa cho rằng, các thiên thể vận hành theo bản tính của chính bản thân mình, vững bền mạnh mẽ, tuần hoàn lặp lại, thẳng tiến không lùi và không bao giờ ngừng nghỉ. Người quân tử tuân theo cái đạo của “thiên (trời)”, cũng nên phát huy tính chủ động, tính năng động của mình, cần mẫn không ngừng nghỉ, hăng hái tiến thủ, đây chính là lý tưởng dành cho bản thân mà người Trung Quốc rút ra từ trạng thái vận hành của các thiên thể.

Leave a Comment