Tòng thiện như đăng, tòng ác như bâng

“Tòng thiện như đăng, tòng ác như bâng (thuận theo cái thiện khó như leo núi, luồn cúi trước cái ác dễ như núi lở)” có xuất xứ từ Quốc ngữ, đại ý là chỉ thuận theo cái thiện thì gian nan, khó khăn như leo núi, luồn cúi trước cái ác thì nhanh chóng, dễ dàng như núi lở. Làm điều thiện là khó, làm điều ác thì dễ là câu châm ngôn để khuyên răn mọi người của tiên hiền thời xưa. Muốn loại bỏ cái ác và thuận theo cái thiện, một là phải xây dựng “đê phòng hộ” với niềm tin mạnh mẽ trong lòng, hai là phải có sự giám sát và nhắc nhở. Xây dựng ý chí kiên định và thận trọng là điều hết sức thiết yếu đối với tầng lớp thanh niên.

Leave a Comment