Thân nhân thiện lân

“Thân nhân thiện lân (thân cận với đức nhân, giao hảo với lân bang)” có xuất xứ từ Tả truyện, ý chỉ việc thân cận với người có đức nhân, quan hệ hữu hảo với các nước láng giềng là một nguyên tắc mà mỗi cá nhân và quốc gia cần phải kiên trì. Quan niệm này nhấn mạnh “thân nhân” là nền tảng để xây dựng quan hệ “thiện lân”, tức hai bên đều nên tuân theo đức nhân, điều này đã thể hiện quan niệm quan hệ quốc tế với sự thống nhất giữa tính nguyên tắc và tính thiết thực, thể hiện tinh thần cơ bản tôn sùng chữ “nhân” và “hiệp hoà vạn bang”.

Leave a Comment