Tăng Cường Khả Năng Tập Trung Qua 10 Bài Tập Đơn Giản

Tập trung không chỉ là khả năng chú ý vào một công việc đơn lẻ ...

"Chỉ khi nào quý vị suy tư, chiêm nghiệmnhận thức xác đáng điều gì là chân chính, lợi ích cho mình và người khác thì quý vị hẵng đem lòng tin tưởng và làm theo. Đó là tiêu chuẩn của đức tin chân chính"

Đức Phật nói: Chớ Vội Tin