“tứ đại” trong văn hóa Trung Hoa

Trong lịch sử Trung Hoa, nhân vật, địa danh, thành tựu văn hóa, dấu mốc lịch sử đều được cô đọng và được gọi là “Trung Hoa tứ đại”.

"Chỉ khi nào quý vị suy tư, chiêm nghiệmnhận thức xác đáng điều gì là chân chính, lợi ích cho mình và người khác thì quý vị hẵng đem lòng tin tưởng và làm theo. Đó là tiêu chuẩn của đức tin chân chính"

Đức Phật nói: Chớ Vội Tin