năm tháng tĩnh lặng kiếp này bình yên [Bạch Lạc Mai]

Nhân sinh lấy thiện ý viết hồng trần như mộng, lấy mây nước trong thiền để nói chuyện nhân gian khói lửa, lấy phật hiệu đàm đạo mộng là nhân sinh.

"Chỉ khi nào quý vị suy tư, chiêm nghiệmnhận thức xác đáng điều gì là chân chính, lợi ích cho mình và người khác thì quý vị hẵng đem lòng tin tưởng và làm theo. Đó là tiêu chuẩn của đức tin chân chính"

Đức Phật nói: Chớ Vội Tin