Làm Thế Nào Để Ngủ Ngon Hơn?

Vào ngày 13 tháng 2 năm 1972, Michael Siffre leo vào một hang động vùng ...

"Chỉ khi nào quý vị suy tư, chiêm nghiệmnhận thức xác đáng điều gì là chân chính, lợi ích cho mình và người khác thì quý vị hẵng đem lòng tin tưởng và làm theo. Đó là tiêu chuẩn của đức tin chân chính"

Đức Phật nói: Chớ Vội Tin