Đằng Sau Sức Mạnh Của Ý Chí

Tại sao chúng ta vẫn thường đưa ra những lựa chọn sai lầm và kém ...

"Chỉ khi nào quý vị suy tư, chiêm nghiệmnhận thức xác đáng điều gì là chân chính, lợi ích cho mình và người khác thì quý vị hẵng đem lòng tin tưởng và làm theo. Đó là tiêu chuẩn của đức tin chân chính"

Đức Phật nói: Chớ Vội Tin