7 nguyên lý của “thiếu kiên nhẫn”

Mọi người từng thiếu kiên nhẫn ở tại thời điểm nào đó như: Từ bỏ một bài báo mà bạn đang viết? Hoặc bỏ học luôn? Một dự án hào hứng ban đầu rồi trở nên chán nản khi rắc rối không lường trước xuất hiện?

"Chỉ khi nào quý vị suy tư, chiêm nghiệmnhận thức xác đáng điều gì là chân chính, lợi ích cho mình và người khác thì quý vị hẵng đem lòng tin tưởng và làm theo. Đó là tiêu chuẩn của đức tin chân chính"

Đức Phật nói: Chớ Vội Tin