phone vs brain

Thung lũng Silicon đang lập trình các ứng dụng, hay lập trình con người ?

Một câu hỏi được đặt ra giữa chương trình, “Thung lũng Silicon đang lập trình ...

"Chỉ khi nào quý vị suy tư, chiêm nghiệmnhận thức xác đáng điều gì là chân chính, lợi ích cho mình và người khác thì quý vị hẵng đem lòng tin tưởng và làm theo. Đó là tiêu chuẩn của đức tin chân chính"

Đức Phật nói: Chớ Vội Tin