ta có đang tiếp nhận quá nhiều thông tin ?

Website, mạng Internet và tất cả các phương tiện truyền thông đã làm cho thông tin có sẵn trong tầm tay của chúng ta ngay lập tức. Khối lượng thông tin được truy cập là đáng kinh ngạc. Thông tin tiếp tục trở nên có sẵn với nhiều người hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn. Và đáng ngạc nhiên, phần lớn các thông tin này là miễn phí.

"Chỉ khi nào quý vị suy tư, chiêm nghiệmnhận thức xác đáng điều gì là chân chính, lợi ích cho mình và người khác thì quý vị hẵng đem lòng tin tưởng và làm theo. Đó là tiêu chuẩn của đức tin chân chính"

Đức Phật nói: Chớ Vội Tin