Liều thuốc cho thời đại lo âu: quan điểm của Alan Watts về hạnh phúc và làm thế nào để sống trong hiện tại

"Tất nhiên, cách ta sử dụng từng ngày của mình cũng là cách ta sử dụng cuộc đời của mình," Annie Dillard đã viết trong suy tưởng vượt thời gian của bà về tầm quan trọng của hiện tại so với năng suất – một liều thuốc đúng lúc cho sự lo âu đang bao trùm thời đại ám ảnh với hiệu suất của chúng ta. Quả thật mục tiêu năm nay của tôi là dừng việc đánh giá ngày tháng cuộc đời mình bằng hiệu suất và bắt đầu trải nghiệm chúng bằng mức độ sống ở hiện tại. Nhưng chính xác là, cái gì mới làm điều này trở nên khả thi? Lời khuyên để vượt qua nỗi thống khổ lớn nhất của loài người từ bậc thầy triết học phương Đông nơi trời Tây

"Chỉ khi nào quý vị suy tư, chiêm nghiệmnhận thức xác đáng điều gì là chân chính, lợi ích cho mình và người khác thì quý vị hẵng đem lòng tin tưởng và làm theo. Đó là tiêu chuẩn của đức tin chân chính"

Đức Phật nói: Chớ Vội Tin

Âm – Dương của vận may và vận rủi: Alan Watts về nghệ thuật học cách không suy nghĩ theo lối được mất

Toàn bộ tiến trình của tự nhiên là quá trình tổng hợp của một sự hỗn tạp to lớn, và hoàn toàn không thể định một việc xảy ra là tốt hay xấu – bởi bạn chẳng bao giờ biết kết quả của một vận rủi là gì hoặc bạn cũng không biết hậu quả của một vận may là gì.

KEEP READING