THUYẾT NHỮNG LÁT CẮT MỎNG

Cách thu được kiến thức lớn từ những hiểu biết nhỏ Vài năm trước, một ...

"Chỉ khi nào quý vị suy tư, chiêm nghiệmnhận thức xác đáng điều gì là chân chính, lợi ích cho mình và người khác thì quý vị hẵng đem lòng tin tưởng và làm theo. Đó là tiêu chuẩn của đức tin chân chính"

Đức Phật nói: Chớ Vội Tin