Lợi thế sắc đẹp: lý do người quyến rũ thường thành công hơn.

Ngoại hình có vai trò nhất định trong thành công của một người, trong tất cả các nền văn hoá xuyên suốt lịch sử loài người, một sức mạnh ẩn dấu và quyến rũ lên tinh thần, thể hiện sự ảnh hưởng đến các câu chuyện về chính trị, hôn nhân, quyền lực và địa vị xã hội.

"Chỉ khi nào quý vị suy tư, chiêm nghiệmnhận thức xác đáng điều gì là chân chính, lợi ích cho mình và người khác thì quý vị hẵng đem lòng tin tưởng và làm theo. Đó là tiêu chuẩn của đức tin chân chính"

Đức Phật nói: Chớ Vội Tin