Tết Trung Thu

Tết Trung thu diễn ra vào rằm tháng 8(15/08) âm lịch hàng năm Một trong ...

"Chỉ khi nào quý vị suy tư, chiêm nghiệmnhận thức xác đáng điều gì là chân chính, lợi ích cho mình và người khác thì quý vị hẵng đem lòng tin tưởng và làm theo. Đó là tiêu chuẩn của đức tin chân chính"