Quốc thái dân an

“Quốc thái dân an (đất nước thái bình, nhân dân yên vui)” có xuất xứ từ Mộng lương lục, có nghĩa là đất nước thái bình và không rối loạn, xã hội hài hoà và yên ổn, nhân dân có cuộc sống hạnh phúc.

Leave a Comment