Nỗi buồn

Có thể liên quan đến một sự kiện cụ thể hay đôi khi ta không biết tại sao lại cảm thấy buồn.

Gợi ý cho cảm xúc:

Mọi người đều đau buồn theo cách riêng, thừa nhận mất mát có thể giúp bạn vượt qua và làm những gì bạn cảm thấy phù hợp.

Tiếc thương là một phần của cuộc sống.

Kể về nỗi buồn hoặc ngồi lại với cảm xúc của mình một lúc hoặc thể hiện chúng một cách mới mẻ.

Thử làm việc gì có ý nghĩa.

Giúp đỡ người khác hoặc làm một thứ bạn cảm thấy thích, có thể giúp bạn cảm thấy gắn kết hơn với người khác.

Tìm kiếm giúp đỡ hoặc hỗ trợ từ người khác.

Liên hệ để nhận hỗ trợ từ chuyên gia

Nếu khó có thể vượt qua được tình huống hay nỗi buồn làm ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn thì nên liên lạc để được hỗ trợ từ các bác sĩ tâm lý.

Nỗi đau rồi sẽ dịu đi theo thời gian, ngay cả khi bạn không thể tưởng tượng được nó vào lúc này.