Mãn chiêu tổn, khiêm thụ ích

“Mãn chiêu tổn, khiêm thụ ích (tự mãn chiêu mời tai họa, khiêm tốn thì được hưởng lợi)” có xuất xứ từ Thượng thư, có nghĩa là kiêu ngạo tự mãn sẽ chiêu mời tai họa, khiêm tốn cẩn trọng thì sẽ thu được lợi ích. “Mãn” tức là tự mãn, tự phụ; “khiêm” tức là “kính”, kính cẩn từ đáy lòng. Người xưa cho rằng, tất cả mọi sự vật đều không ngừng thay đổi, cái hay và cái dở, sự thành và bại có thể chuyển hoá cho nhau; con người phải tiến cùng thời đại, không ngừng nỗ lực, không thể thoả mãn trước những thành tích đã đạt được rồi giậm chân tại chỗ; phải khiêm tốn cẩn trọng và có tấm lòng rộng mở, luôn luôn khắc phục những khiếm khuyết của bản thân.

Leave a Comment