Lập Hạ

Tiết lập hạ bắt đầu vào khoảng ngày 5 hoặc ngày 6 tháng 5 (dương lịch), khi Mặt Trời di chuyển đến đường hoàng kinh 45°. Sách Nguyệt lệnh thất thập nhị hậu tập giải viết: “Lập hạ vào tiết tháng tư, chữ lập nghĩa là bắt đầu. Hạ, chính là lớn lên, vạn vật đến lúc này đều sinh trưởng lớn lên”.

Sách Lễ ký – Nguyệt lệnh giải thích về lập hạ như sau: “Dế kêu, giun bò lên mặt đất, quả dưa vàng kết trái, rau cúc sữa mọc tươi tốt” – ếch bắt đầu kêu huyên náo, giun bò ra từ bùn đất, rau dại bên bờ ruộng bắt đầu mọc lên.

Sách Hoàng đế nội kinh, thiên Tố vấn – Tứ khí điều thần đại luận viết: “Ba tháng hè, được gọi là tháng sinh sôi tươi tốt; khí trời đất giao thoa, vạn vật đâm hoa kết quả”. Ba tháng hè chỉ thời gian từ lập hạ đến trước lập thu. Tâm thông với khí mùa hạ, ý nói tim là dương, vào mùa hè là sung mãn nhất, công năng mạnh nhất. Cho nên, trong phép dưỡng sinh của mùa hè đặc biệt chú trọng dưỡng tâm.

Sách Y học nguyên lưu luận viết: “Tâm là chủ toàn thân, tạng phủ và xương cốt đều nghe lệnh của tâm, vì thế tâm là quân chủ. Tâm là tinh thần, cho nên có vai trò như thần linh”. Con người và tự nhiên là một thể hoàn chỉnh thống nhất, sự biến đổi tăng giảm âm dương bốn mùa trong tự nhiên có liên quan chặt chẽ và tương thông với công năng hoạt động của ngũ tạng trong cơ thể người.

nghênh hạ, nông dân tranh thủ canh tác.

Leave a Comment