Lập Đông

Lập đông là tiết khí đầu tiên của mùa đông, bắt đầu vào khoảng ngày 7 hoặc ngày 8 tháng 11 (dương lịch), khi Mặt Trời di chuyển đến đường hoàng kinh 225°.

Lập đông có ý là mùa đông đã đến. Mùa đông (冬) cùng âm với (终) tức là kết thúc.

Trung y cho rằng vào mùa đông khí dương trong cơ thể ẩn tàng, khí âm cực thịnh, cỏ cây suy tàn, côn trùng tìm chỗ ẩn náu, hoạt động của vạn vật có xu hướng đình trệ, đi vào trạng thái ngủ đông, nghỉ ngơi dưỡng sức, để chuẩn bị cho mùa xuân bừng bừng sức sống.

Leave a Comment