Kỷ sở bất dục, vật thi vu nhân

“Kỷ sở bất dục, vật thi vu nhân (việc gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác)” có xuất xứ từ Luận ngữ, có nghĩa là những gì mà mình không thích thì cũng đừng áp đặt lên người khác. Châm ngôn này nhấn mạnh đặt mình vào hoàn cảnh người khác, suy nghĩ cho người khác, cho rằng con người nên lấy thái độ đối với chính bản thân mình làm vật tham chiếu để đối xử với người khác, phải khoan dung độ lượng, biết thông cảm cho người khác. Nếu áp đặt những gì mà mình không thích lên người khác thì không những sẽ phá hoại mối quan hệ giữa hai bên, mà còn khiến sự việc trở nên giằng co mà không thể cứu vãn. Đây là nguyên tắc quan trọng của Nho gia trong việc xử lý mối quan hệ giữa con người với con người, đã thể hiện tinh thần cơ bản tôn trọng, nhân ái, bình đẳng và khoan dung.

Leave a Comment