Dĩ hoà vi quý

“Dĩ hoà vi quý (coi trọng sự hài hoà)” có xuất xứ từ Luận ngữ, có nghĩa là trong việc giữ lễ, quan trọng là ở sự hài hoà, tức là chủ trương lấy tác dụng của lễ pháp để duy trì mối quan hệ hài hoà giữa người với người.

Leave a Comment