Có ai từng hỏi với bản thân rằng ” Gia đình là gì? ” …

Gia đình là chỗ dựa, nơi để về, là chốn bình yên nơi mà mọi người thật sự nhìn nhau bằng tình thân và sự tin tưởng, giống như một đội những con người cùng leo lên một ngọn núi cuộc đời vậy, dù mỗi sợi dây liên kết ấy trở thành sợi dây bảo hộ chung của mọi người, khi một ai đó rơi thì mọi người cùng nắm sợi dây đó để họ lên. Khi ta gục ngã, khi ta rối bời, gia đình luôn đồng hành chèo chống cùng ta.

Gia đình là năng lượng, niềm vui và động lực để chạy trên đường đời này, để hằng ngày có ăn bữa cơm ngon, uống bát nước to;

Tuy nhiên, con người luôn luôn có một con đường riêng, lựa chọn riêng để bước đi, rồi cuối cùng cũng trở về một nhà.

Leave a Comment