Chọn lựa tạo ra sự thay đổi trong cuộc đời bạn

Nhiều chân lý hóa ra là sai lầm khi được kiểm tra dựa vào cứ liệu. Và tin tưởng vào một chân lý phổ quát có thể nguy hiểm, vì nó ngăn không cho một người chấp nhận cứ liệu mâu thuẫn với nó. Để tránh cái bẫy này, tôi nói với các sinh viên của tôi là nếu họ gặp một tuyên bố bao gồm những từ như luôn luôn, không bao giờ, mọi hoặc chỉ thì nó gần như chắc chắn sai vì đa số sự thật là tùy thuộc vào điều kiện. Ví dụ, con người thấy một công việc khó khăn là thú vị hơn chỉ khi công việc đó đem lại một phần thưởng nội tại và chỉ khi họ có đủ thời gian để hoàn thành công việc. Tuy nhiên, một chân lý phổ quát dường như hữu ích nhất và tự do nhất đó là:

Cách duy nhất để nhận lấy sự thay đổi tích cực trong cuộc đời bạn là bằng cách đưa ra những sự lựa chọn.

Điều đó đúng. Cách duy nhất mà bạn, tôi, con của tôi, tổng thống Mỹ, hay Justin Bieber có thể thay đổi tích cực cuộc sống của ta là thông qua những sự lựa chọn của chính ta.

Chìa khóa là nhận ra rằng ta đưa ra nhiều sự lựa chọn hơn ta nghĩ, hoặc ta sẵn sàng thừa nhận.

  • Chúng ta chọn xem phim kinh dị.
  • Chúng ta chọn làm bạn với người có những thói quen tốt (hoặc xấu).
  • Chúng ta chọn đi học.
  • Chúng ta chọn xem bản tin thời sự buổi tối.
  • Chúng ta chọn sống ở ngoại ô.
  • Chúng ta chọn đi làm xa.
  • Chúng ta chọn kết hôn.
  • Chúng ta chọn có con.
  • Chúng ta chọn. Chúng ta chọn.

Một số lựa chọn ta đưa ra dường như chẳng giống sự lựa chọn chút nào.

Điểm những sự lựa chọn đó rơi vào 2 loại: những thói quen và những hành vi quy phạm

Thói quen là những sự lựa chọn mà chúng ta thường xuyên đưa ra đến nỗi theo thời gian chúng đòi hỏi ít sự kiểm soát thực hiện. Kết quả là, chúng bắt đầu trở thành tự động hóa.

Khi nói đến những thói quen xấu, chúng ta có thể bị thúc đẩy để nhường quyền kiểm soát cho tính tự động hóa. Đó là, chúng ta có thể nói với bản thân rằng sự lựa chọn được đưa ra từ lâu và hiện tại chúng ta bị kiểm soát bởi tính tự động hóa. Một ví dụ: Đi thang máy thay vì đi cầu thang bộ. Sau nhiều năm đi thang máy lên văn phòng ở tầng ba, một người đàn ông tuổi trung niên thấy ông ấy gần như không thể leo cầu thang bộ. Cơ thể của ông dường như kéo ông đến thang máy. Nhưng ngay khi người đàn ông nhận ra ông đang lựa chọn đi thang máy, thì ông ấy có thể sớm bắt đầu tìm những giải pháp giúp ông lựa chọn đi thang bộ thay cho thang máy.

Chúng ta luôn luôn có một sự lựa chọn.

Ngay cả khi nói đến những chuẩn tắc dường như không có sự lựa chọn, thì vẫn luôn luôn có một sự lựa chọn. Bạn có thể chọn bỏ học và thành lập một công ty. Bạn có thể chọn yêu cầu một đồng nghiệp giúp đỡ việc gì đó mà bạn rất tự hào vì bạn giỏi trong lĩnh vực đó. Bạn có thể chọn nói cho mẹ bạn biết rằng bạn không thích những thói quen của bà.

Ta tự do lựa chọn và
ta ____  chịu trách nhiệm cho mình là ai,
ta phải chịu trách nhiệm cho mình là ai.

Ta bị buộc phải lựa chọn.

Nếu quyết định là không lựa chọn, thì nó cũng là một sự lựa chọn. Ta không thể có tự do ý chí nếu không thừa nhận những lựa chọn là của chính ta. Và khi ta có tự do ý chí thì cách duy nhất để nhận ra sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của ta là bằng cách lựa chọn.

Nguồn Psychologytoday
Nguồn dịch TLHTP

Leave a Comment