Chí hợp giả, bất dĩ sơn hải vi viễn

“Chí hợp giả, bất dĩ sơn hải vi viễn (nếu cùng chung chí hướng thì cho dù sông ngăn núi cách cũng không cảm thấy xa xôi)” có xuất xứ từ Bão phác tử, có nghĩa là nếu hai người cùng chung chí hướng thì cho dù sông ngăn núi cách cũng không hề cảm thấy có khoảng cách xa xôi giữa hai người, sự giao du qua lại chú trọng vào việc có cùng chí hướng và cùng hứng thú, điều này đã trình bày đạo lý cùng chung chí hướng.

Leave a Comment