Nghịch lý Fermi: Người ngoài hành tinh ở đâu cả rồi?

Đó là một cảm giác lạ lùng, khó tả khi vào những đêm trời quang ...

"Chỉ khi nào quý vị suy tư, chiêm nghiệmnhận thức xác đáng điều gì là chân chính, lợi ích cho mình và người khác thì quý vị hẵng đem lòng tin tưởng và làm theo. Đó là tiêu chuẩn của đức tin chân chính"

Đức Phật nói: Chớ Vội Tin