10 Thiên Can

Ngũ hành Kim Thủy Mộc Hỏa Thổ
P.Hướng Tây Bắc Đông Nam Trung ương
Dương 0.Canh 2.Nhâm 4.Giáp 6.Bính 8.Mậu
Âm 1.Tân 3.Quý 5.Ất 7.Đinh 9.Kỷ
Thiên Can Hợp nhau Thiên Can Phá nhau
Giáp hợp Kỷ Giáp phá Mậu Kỷ phá Quý
Ất hợp Canh Ất phá Kỷ Canh phá Giáp
Bính hợp Tân Bính phá Tân Tân phá Ất
Đinh hợp Nhâm Đinh phá Tân Nhâm phá Bính
Mậu hợp Quý Mậu phá Nhâm Quý phá Đinh

Leave a Comment